Иванка Трифуновић, историчар уметности

КАЛИГРАФИЈА НА ПЕРГАМЕНТУ

 „У почетку беше реч“

      Насупрот већини задовољној уживањем да чују, налазе се и они, чије се интересовање не зауставља на сазнању. Осетивши се заробљени лепотом, сами теже дубљем проучавању и самосталном стварању. Један од таквих „изабраних“ је и Душан Мишић, ученик „Школе примењених уметности“ а ДИЈАК по опредељењу.

     Заробљен речју, традицијом и писмом Душан слика. Он извлачи линије на пергаменту, користи мастило, пигменте, позлату; исписује Молитву. Аутор се јавља у улози весника, као средство Божанске Благодати. Процес стварања одвија се кроз њега а дело се појављује на подлози као да је одувек ту постојало.

       Дубока свест да се уметоност не може наћи ни на ком другом путу до на свом сопственом , Душан Мишић покушава да успостави писан, стваралначко-истраживачки однос са делима прошлости, религиозном мишљу и личним, уметничким сензибилитетом. Нама остаје да пратимо тај пут успеха и духовности. 

Од постања 7521, Лета Господњег 2013.

Иванка Трифуновић , историчар уметности