Иванка Трифуновић, историчар уметности

Иванка Трифуновић, историчар уметности

КАЛИГРАФИЈА НА ПЕРГАМЕНТУ  „У почетку беше реч“       Насупрот већини задовољној уживањем да чују, налазе се и они, чије се интересовање не зауставља на сазнању. Осетивши се заробљени лепотом, сами теже дубљем проучавању и самосталном...

Александра Кучековић, инсторичар уметности

Молитва одуховљеном руком Калиграфски радови младог уметника Душана Мишића, представљени на његовој првој самосталној изложби, већ у први трен заокупљају пажњу посматрача изванредном дисциплином израде и богатством колористичких решења. Снажни тонови класичних боја...